Wzorcowanie a kalibracja – różnice i znaczenie

wzorcowanie a kalibracja

W dziedzinie metrologii, czyli nauki o pomiarach, terminy wzorcowanie i kalibracja są często używane zamiennie. Jednak, mimo że są to pojęcia ze sobą ściśle powiązane, to w praktyce oznaczają coś innego. W tym artykule omówimy różnice między wzorcowaniem a kalibracją oraz ich znaczenie.

Czym jest wzorcowanie?

Wzorcowanie to proces polegający na porównaniu wartości pomiarowej urządzenia z wartością uznawaną za wzorcową. Wzorzec jest urządzeniem, które jest uznawane za posiadające najwyższą dokładność pomiarową w danej dziedzinie. Wzorcowanie pozwala na określenie, czy dany przyrząd pomiarowy spełnia określone wymagania i czy jego wyniki są dokładne. Wzorcowanie jest ważne w wielu dziedzinach, takich jak przemysł, medycyna czy nauka.

NormaPrzedmiot wzorcowania
PN-EN ISO/IEC 17025:2018Laboratoria badawcze i wzorcujące
PN-EN ISO 10012:2004Systemy zarządzania pomiarami
PN-EN 13623:2004Urządzenia pomiarowe do gazu ziemnego
PN-EN 50399:2011Urządzenia pomiarowe do pożarów
PN-EN 50270:2015Detektory gazów
Normy te określają wymagania dotyczące procesu wzorcowania, w tym kryteria wyboru wzorców, procedury wzorcowania, dokładność i niepewność pomiarów oraz dokumentację wzorcowania. Zapewnienie zgodności z normami wzorcowania jest kluczowe dla uzyskania wyników pomiarów o najwyższej dokładności i precyzji.

Przedmioty, które możemy poddać wzorcowaniu do m.in.:

Czym jest kalibracja?

Kalibracja to proces polegający na dostosowaniu urządzenia pomiarowego do wzorca. Jest to operacja korygowania wyniku pomiaru tak, aby był jak najbliższy wartości rzeczywistej. Kalibracja umożliwia otrzymanie wyników pomiarowych o najwyższej dokładności i precyzji. Kalibracja jest niezbędna w przypadku urządzeń, które są używane do pomiarów ważnych dla bezpieczeństwa ludzi lub dla jakości produktów.

NormaPrzedmiot kalibracji
PN-EN ISO/IEC 17025:2018Laboratoria badawcze i wzorcujące
PN-EN ISO 10012:2004Systemy zarządzania pomiarami
PN-EN ISO 9001:2015Systemy zarządzania jakością
PN-EN 60079-29-1:2017Urządzenia pomiarowe do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem
PN-EN 61557-9:2007Urządzenia pomiarowe do badania instalacji elektrycznych
Normy te określają wymagania dotyczące procesu kalibracji, w tym kryteria wyboru wzorców, procedury kalibracji, dokładność i niepewność pomiarów oraz dokumentację kalibracji. Zapewnienie zgodności z normami kalibracji jest kluczowe dla uzyskania wyników pomiarów o najwyższej dokładności i precyzji.

Różnice między wzorcowaniem a kalibracją

Podstawową różnicą między wzorcowaniem a kalibracją jest to, że wzorcowanie polega na porównaniu wartości pomiarowej z wartością wzorcową, podczas gdy kalibracja polega na dostosowaniu wyników pomiaru do wartości rzeczywistej. Inną różnicą jest to, że wzorcowanie jest procesem potwierdzającym dokładność urządzenia, podczas gdy kalibracja koryguje wyniki pomiarowe, aby były jak najbliższe wartości rzeczywistej.

WzorcowanieKalibracja
Porównanie wartości pomiarowej z wartością wzorcowąDostosowanie urządzenia do wzorca
Potwierdzenie dokładności urządzeniaKorekta wyniku pomiaru
Sprawdzenie zgodności z wymaganiamiUzyskanie wyniku jak najbliższego wartości rzeczywistej
Proces potwierdzającyProces korygujący
Zmierzenie dokładności pomiarowejDostosowanie wyników pomiarowych
Określenie błędów pomiarowychUzyskanie wyników o najwyższej dokładności
Wzorzec jest odniesieniem dla urządzenia pomiarowegoWynik pomiaru jest korygowany, aby był jak najbliższy wartości rzeczywistej
Pomiar porównawczyKorekta wyniku pomiaru do wartości rzeczywistej
Zastosowanie w przypadku urządzeń pomiarowychKorekta wyników pomiarowych jest niezbędna dla urządzeń, które są używane do pomiarów ważnych dla bezpieczeństwa lub jakości produktów
Wzorcowanie i kalibracja są kluczowe w zapewnieniu dokładności i niezawodności urządzeń pomiarowych. Oba procesy są ważne i powinny być regularnie przeprowadzane w celu zapewnienia najwyższej jakości wyników pomiarów. Rozróżnienie między tymi dwoma pojęciami jest istotne, ponieważ może mieć wpływ na skuteczność i precyzję wyników pomiarowych.

Znaczenie wzorcowania i kalibracji

Wzorcowanie i kalibracja są ważne, ponieważ pozwalają na uzyskanie wyników pomiarów o najwyższej dokładności i precyzji. W przypadku nieprawidłowych wyników pomiarów, może dojść do błędnych wniosków lub do decyzji podejmowanych na ich podstawie. Dlatego ważne jest, aby urządzenia pomiarowe były regularnie wzorcowane i kalibrowane.

Laboratorium wzorcujące Tenslab

Jednym z wiodących laboratoriów wzorcujących w Polsce jest Tenslab. Firma oferuje kompleksowe usługi wzorcowania i kalibracji urządzeń pomiarowych w różnych dziedzinach. Wysokiej jakości sprzęt i wykwalifikowany personel gwarantują dokładność i niezawodność usług. Więcej informacji o ofercie laboratorium wzorcującego Tenslab znajduje się na stronie https://tenslab.pl/laboratorium-wzorcujace.Podobne tematy
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane